For tiden er det to kurs tilgjengelig; fotokurset "Fra auto til manuell," og "Fra minner på brikka til minner på veggen." Kursene arrangeres av fotografene Lars Lindland og Bjørnar Thøgersen og er for deg som ønsker å komme i gang med fotografering. Kursene bygger på hverandre, men kan også gjennomføres som selvstendige enheter. Det gis rabatt ved samtidig påmelding til kursene.

FOTOKURS


21. oktober 2023

Skullerudstua og Østmarka


Fra AUTO til MANUELL


Passer for deg som er i startgropa som fotograf, og vil lære mer om kameraets funksjonalitet og i tillegg har interesse for tur og friluftsliv

BILDEBEHANDLING


13. mai og 23. oktober 2023

Skullerudstua


Fra MINNER PÅ BRIKKA

til MINNER PÅ VEGGEN


Passer for deg som er i startgropa som fotograf, og vil lære mer om enkel bildebehandling og klargjøring av bilder til print